100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


Projekt jest realizowany dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Przewidziano w nim zadania mające na celu: poszerzenie wiedzy historycznej na temat historii Polski i historii regionu - szczególnie Grabin, integrację mieszkańców
i aktywizację seniorów.


Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do realizacji projektu i uczestniczenia
w wydarzeniach z nim związanych. 

Część zadań realizowana jest w sposób wirtualny - zapraszamy osoby, które nie mogą być obecne na spotkaniach do współpracy z nami poprzez Intenet.   

Projekt realizowany
w Publicznej Szkole Podstawowej w Grabinach
Projekt jest dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego
w Konkursie grantowym

"Na 100 Niepodległa".